Wypożyczalnia rowerów

"Pod Basztami"

GODZINY OTWARCIA WYPOŻYCZALNI ROWERÓW

PN 09:00-20:00 WT 09:00-20:00 ŚR 09:00-20:00 CZ 09:00-20:00 PT 09:00-20:00 SB 10:00-18:00 ND 10:00-18:00

 

Gmina Chęciny

W centralnej części Województwa Świętokrzyskiego, w otulinie Kielecko-Chęcińskiego Parku Krajobrazowego położona jest malownicza Gmina Chęciny. Różnorodność obiektów dziedzictwa kulturowego wtopionych w wyjątkowe krajobrazy sprawia, że gmina ta w sezonie wiosenno-letnim tętni życiem turystycznym. Sercem jej obszaru jest miasto Chęciny, leżące u podnóża ruin jednej z najważniejszych polskich warowni – Zamku Królewskiego.Twierdza ta stanowiła w przeszłości siedzibę zjazdów rycerskich, które uważane są za początki polskiego parlamentaryzmu. Jak głosi legenda, wieczorem na murach Zamku pojawia się duch królowej Bony, zwany przez miejscowych Białą Damą. Niebawem dzięki pozyskanym środkom unijnym Zamek zostanie odrestaurowany. Powstanie nowa iluminacja, wyeksponowana i zabezpieczona zostanie zabytkowa studnia, odnowiony będzie skarbiec, a przy alei prowadzącej do Zamku powstaną stylowe drewniane budki oraz mała architektura. Innymi miejscami charakterystycznymi dla Chęcin są również: zabytkowa kamienica Niemczówka, datowana na XVI w., która po remoncie w 2010 r. odzyskała dawny blask. Dziś mieści się tam Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej, jak również, ze względu na wyjątkowy charakter tego miejsca, odbywają się tam lokalne wystawy i koncerty. Na uwagę zasługuje również Kościół Parafialny, Zespół Klasztorny Sióstr Bernardynek, Zespół Klasztorny Ojców. Franciszkanów oraz XVII-wieczna Synagoga.

Obecnie gmina przeżywa prawdziwy renesans. W oparciu o bogactwo historyczne i przyrodnicze, rewitalizowane są obiekty kulturowe, jak również powstają nowoczesne obiekty oraz centra badawczo-naukowe. Doskonałym tego przykładem jest odnawiany obecnie Pałac Starostów w Podzamczu Chęcińskim wraz z bramą triumfalną. W Pałacu tym mieści się siedziba Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego, które ma na celu promować współpracę przedsiębiorców oraz naukowców dla podnoszenia poziomu innowacyjności regionu. Niebawem powstanie również Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej. W ośrodku tym będą prowadzone badania terenowe oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów polskich i zagranicznych, studiujących zarówno geologię, jak i inne przedmioty przyrodnicze.

Kolejnym przykładem wykorzystania zasobów kulturowo-przyrodniczych jest utworzenie Szlaku Archeo-Geologicznego, dzięki któremu zostały wyeksponowane punkty widokowe na górze Rzepka i górze Zelejowa, a także zabezpieczono i przygotowano dla turystów jaskinię Piekło oraz wytyczono ścieżki edukacyjne. W celu zwiększenia atrakcyjności Chęcin oraz poprawy jego estetyki, trwa rewitalizacja centrum miasta. Dzięki tej inwestycji powstanie deptak dla spacerujących mieszkańców i turystów. Wybrukowana nawierzchnia, wodne kaskady, zabytkowa studnia będą doskonałym tłem do odpoczynku, z którego będzie można podziwić wieże chęcińskiej warowni.

Dla zwiększenia zainteresowania obiektami dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego, gmina organizuje szereg wydarzeń edukacyjno-promocyjnych, które mają na celu przybliżenie piękna i wyjątkowego czaru Ziemi Chęcińskiej. Dzięki tym wydarzeniom turyści mogą wziąć udział w żywej lekcji historii, gdzie dotykamy namiastki życia stanu rycerskiego, poznajemy tajniki dawnego rzemiosła, jak również jesteśmy świadkami swar i dysput, będących próbą odtworzenia atmosfery średniowiecznych widowisk jarmarcznych.

Rozwój Gminy to przede wszystkim stworzenie infrastruktury służącej jej mieszkańcom, jak i licznie napływającym turystom. Powstała nowoczesna hala widowiskowo-sportowa, budowane i modernizowane są obiekty użyteczności publicznej. Charakteru miastu nadają nowe, stylowe latarnie, których światło tajemniczo rozświetla urokliwe zakątki niewielkiego świętokrzyskiego miasteczka.

Wędrując po Ziemi Chęcińskiej poznajemy właściwie dzieje Narodu Polskiego. Od dawnego średniowiecza, poprzez ukształtowanie się i upadek Rzeczpospolitej szlacheckiej, trudne doświadczenia II wojny światowej do obecnego dynamicznego rozwoju, który cechuje się próbą pogodzenia dążenia do nowoczesności z równoczesnym poszanowaniem dorobku minionych pokoleń.

           


         

Wypożyczalnia utworzona dzięki funduszom pozyskanym w ramach projektu pn.

"Utworzenie wypożyczalni rowerów zintegrowanej ze stroną internetową oraz organizacja rajdu rowerowego"

w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.